CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẦU TRỜI

Lĩnh vực hoạt động

 SKYGROUP tập trung hoạt động trong 4 lĩnh vực chính:


TƯ VẤN, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức tư vấn và phát triển dự án bất động sản. 

MÔI GIỚI BÁT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

VẬN HÀNH, QUẢN LÝ BĐS

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vận hành dịch vụ văn phòng, căn hộ, khách sạn.

 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh đầu tư các dự án bất động sản.

 

Tư vấn miễn phí0818488668
Nhận báo giá
TOP