CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẦU TRỜI

Hà Nội: Hoài Đức lên quận vào năm 2020

Vào năm 2020, Thành phố Hà Nội sẽ có thêm một quận mới là quận Hoài Đức.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng chương trình, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được các tiêu chí thành lập quận.

hoai%20duc

Huyện Hoài Đức sẽ trở thành quận vào năm 2020.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Ban cán sự đảng UBND Thành phố được giao thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc tổ chức triển khai đề án.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đề án trên cần đặc biệt tập trung hoàn thiện việc qui hoạch xây dựng, ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành 8 chỉ tiêu chưa đạt; các giải pháp xử lí ô nhiễm môi trường làng nghề.

Thành phố cũng yêu cần yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lí nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đô thị.

Để có đủ nguồn lực thực hiện đề án, TP Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với huyện Hoài Đức đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn thông qua việc đấu thầu, đấu giá theo quy định và cơ chế điều tiết tiền sử dụng đất một cách hợp lí.

Về việc bảo đảm tiến độ, TP Hà Nội cần nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho huyện Hoài Đức thực hiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt qui hoạch chi tiết các dự án đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, nhất là các dự án về kết cấu hạ tầng kĩ thuật và xã hội.

Tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND thành phố tháng 3 và quí I/2019, UBND thành phố cho biết đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lí theo mô hình chính quyền đô thị, báo cáo Thành ủy để tổng hợp, trình Bộ Chính trị; Hoàn thiện các đề án xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tư vấn miễn phí0818488668
Nhận báo giá
TOP